You are not connected. Please login or register

Интервю с Казуки Такахаши ~ Фен Превод

Go down  Съобщение [Страница 1 от 1]

lia

avatar
Ляга и става с форума
Ляга и става с форума
Авторът

Име:
Казуки Такахаши(Kazuki Takahashi)
Рожденна дата: 4.Октомври.1961(Токио)

Още в тийнейджърска възраст авторът на "Yu-Gi-Oh!" е възхитен от
комиксите и рисуването... През 1991 дебютира в най-продаваното японски списание - "Shonen Jump" . След два провала обаче през 1996 издава най-големия си успех до момента : "Yu-Gi-Oh!". През 2000 се появява и по телевизията и се превръща в хит за една нощ.

След появяването на серията последваха многобройни видео игри, задълбочени информации за феновете и една особено популярна Trading Card Game(TCG)
Interview:

TIME
: How did you get your start?

Takahashi: As a kid, I always liked to draw. But it wasn't till high school that I tried to actually put a manga (story) together. I published my first one 20 years ago. It was a cartoon comedy about a high school, and it was a total flop. Then I followed with one about pro-wrestling, which was also a failure. I don't really like to think about it.

TIME: How did the idea for Yu-Gi-Oh come to you?

Takahashi: I've always been obsessed with games. Certainly as a kid, and even today, I like blackjack and board games like Scotland Yard. In a game, the player becomes the hero. And that's the basic premise for Yu-Gi-Oh. The main character, Yugi, is a weak and childish boy who becomes a hero when he plays games.

TIME: In the early episodes, Yugi plays a whole variety of games, some with toys, others with gadgets. But the manga didn't take off until you introduced the card game.

Takahashi: That's right. Originally, I'd planned to phase out that particular game in two episodes. But the reader response we got was enormous. Shonen Jump started getting calls from all these kids who wanted to know more about the game -- how to play it, where they could get it. At the time, kids didn't really play card games; they were way into video games. But it's much more thrilling to battle against a human being while looking them in the eye than playing with a machine. I realized I'd hit on something, so I began to concentrate on the card game.

TIME: Is it hard to come up with unique creatures for the cards, each with their own set of strengths and weaknesses? I heard you've created something like 700.

Takahashi: I stopped counting, but I think it's more like 1,000. And, yeah, it's hard. I'm not sure how many more I've got left in me. But all boys love monsters, and I'm no different, so it's also really fun. What I try to do is fit the creature to the characteristics of the character playing the card. For instance, Kaiba, Yugi's archenemy, is mean and vicious, so his cards tend to be that way, too.

TIME: What's your favorite?

Takahashi: Blue Eyes White Dragon. It's the very first card I introduced, so it has special significance.

TIME: Yu-Gi-Oh has been called the next Pokemon. What has turned it into such a monstrous hit?

Takahashi: The thing about the card game is that you can't play by yourself. You have to play with friends. That's how it spread: one kid saying to another, let's play Yu-Gi-Oh. As far as the manga story goes, I think all kids dream of henshin -- the ability to turn into something, or someone, else. Yugi's henshin into a savvy, invincible games player is a big appeal (to children). There's also the mystery surrounding the games and the characters on the cards. Kids like that, too.

TIME: How do you think Americans will respond to Yu-Gi-Oh?

Takahashi: The story centers on the life of a normal Japanese schoolboy, so I'm not sure they'll understand all of it. But here's the main thing I want them to understand: if you combine the yu in Yugi and the jo in Jounouchi (the main character's best friend), you get the word yujo. Yujo translates to friendship in English, but it's actually more powerful than that. If American kids get a strong sense of friendship among the characters in the story, I'll be happyИнтервю:


Час: Откъде започнахте?

Takahashi: Като дете, винаги съм харесвал да рисувам. Но чак като станах гимназист се опитах да се поставя действително една манга (история) Аз публикувх първата си преди 20 години. Това беше филм комедия за гимназия, и тя беше пълен
неуспех . После продължих с една, коята беше против борбата, която също беше провал. Аз наистина необичам да мисля за това.

Час: Как ви дойде идеята за Ю-ГИ-О?

Takahashi: Аз винаги съм бил обсебен от игри. Със сигурност като дете, и дори и днес, както и блесджек и бордни игри като Скотланд ярд. В играта, играчът се превръща в герой. И това е основната предпоставка за Ю-ГИ-О. Главният герой, Yugi, е слабо и малко момче които се превръща в герой, когато играе игри.

Час:
В началото на епизода, Юги играе цялото разнообразие от игри, някои с играчки, други с различни приспособления. Но Мангата не постигна успех, докато не представихте играта с карти.

Takahashi:
Това е така. Първоначално, бих планирах постепенно премахване на конкретната игра в два епизода. Но отговора, който получихме от читателите беше огромен. Шонен Джъмп започна да интервюира всички тези деца които искаха да знаят повече за играта - как да я играят, от къде биха могли да си я вземат. По това време децата не се впускаха да играят игри с карти, падаха си повече по видео игри. Но е много по-вълнуващо да се биеш срещу срещу човешко същество, докато го гледаш в очите, отколкото да играеш с една машина. Разбрах, че попаднах на нещо, затова започнах да се концентрирам върху играта на карти
.
Час:Трудно е да измислиш уникални създания за карти, всяка със собствен набор от силни и слаби страни? Чух, че сте създали някъде около 700.

Takahashi: Спрях да ги броя, но мисля, че са някъде около 1000. И, да трудно е. Не съм сигурен колко още съм запазил в себе си . Но всички момчета обичат чудовища, и аз не съм по-различен, така също е и много забавно. Това което се опитвам да направя е да нагодя съществото към качествата на героя играещ картата. Така например, Кайба, най-големият противник на Юги е подъл и порочен, и затова картите му са като него.

Час: Коя ви е любимата?

Takahashi: Синеокият Бял Дракон. Това е първата карта, която представих и затова , има особено значение.

Час: Ю-ГИ-О е бил наречен Следващият Покемон. Какво го превърна в такъв чудовищен хит?

Takahashi: Важното за играта с карти е това, че неможеш да я играеш сам. Вие трябва да играете с приятели. Това е начина, по който се разпространява: едно дете казва на друго, нека игрем Ю-ГИ-О. Що се отнася до манга историята , мисля, че всички деца мечтаят за Хеншин - способността да се превърншеш в нещо или някого, другиго.Хеншинът на Юги по подразбиране е непобедим играч с голям външен вид ( за дете) . Присъства също и мистерията около игрите и героите върху картите. Децата харесват и това.

Час:
Как мислите, че американците ще реагират на Ю-ГИ-О?
Takahashi: Историята се концентрира върху живота на един нормален японски ученик, така че не съм сигурен дали ще разберат всичко . Но и тук е основното нещо, искам да разберат: ако се съчетае yu в Yugi и jo в Jounouchi (Най-добрият приятел на главния герой), ще получите думата yujo. Yujo в превод на английски означава приятелство, но е действително по-мощно, от това!. Ако американските деца усетят силното чувство на приятелство между героите в историята, ще се радвам.

Вижте профила на потребителя

Yusei

avatar
Новак
Новак
този човек е велик


____________________________________
Вижте профила на потребителя

Man.United

avatar
Потребител
Потребител
най великият бих казал


____________________________________

Цял свят на колене пред червените богове
Вижте профила на потребителя

sanchev

avatar
Ляга и става с форума
Ляга и става с форума
ЕВАЛА Казуки ! Ако не сте Вие животът ми нямаше да е същия ! O_O Но не само на мен, но и на всички, които се занимават с Yu-Gi-Oh!
-------------------------------
lia, много си се потрудила! Браво! Страхотна статия


____________________________________

Вижте профила на потребителя http://naruto9.free.bg

awerw

avatar
Потребител
Потребител
голям пич O_O


____________________________________
Вижте профила на потребителя

MUFC

avatar
Yu-Gi Nerd
Yu-Gi Nerd
THE BEST !

Вижте профила на потребителя

Yusei

avatar
Новак
Новак
дали знае всяка една карта в играта


____________________________________
Вижте профила на потребителя

Kaiba_Girl

avatar
Потребител
Потребител
тоз голям пич бе о_0

Вижте профила на потребителя

merik56

avatar
Потребител
Потребител
наи добрия без него днес нямаше да сам такав

Вижте профила на потребителя

Nevermore

avatar
Югиохолик
Югиохолик
Keep Going Bro


____________________________________
Вижте профила на потребителя

gimitko

avatar
Yu-Gi Nerd
Yu-Gi Nerd
това е от списание острие

Вижте профила на потребителя

Sponsored content


Върнете се в началото  Съобщение [Страница 1 от 1]

Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите