You are not connected. Please login or register

Въпреки, че администраторите и модераторите на този форум ще се опитат да премахнат или да променят възмжно най-бързо всеки материал, носещ вреда, невъзможно е да бъдат прегледани всички съобщения. Вие разбирате, че всички съобщения на тези форуми изразяват личното мнение на съответните им автори, а не на администраторите, модераторите или уебмастъра (като изключим съобщенията, пуснати от тези хора), и следователно те не носят никаква отговорност.

Приемате се да не пишете никакъв груб, неприличен, вулгарен, заплашителен, сексуално-ориентиран или всякакъв друг материал, който нарушава законите. Такова поведение може да доведе до моменталното и постоянното ви изгонване от форумите (както и уведомяването на вашия доставчик). IP адресите, от които са направени всички съобщения се записват и могат да бъдат използвани в такива случаи. Приемате, че уебмастъра, администратора и модераторите на този форум имат правото да премахват, променят или заключват всяка тема по всяко време, ако намерят за уместно. Като потребител одобрявате записването на всяка информация, която въведете, във база данни. Въпреки, че тази информация няма да бъде предоставяна на трети страни без вашето одобрение, уебмастъра, администратора и модераторите на този форум не могат да бъдат отговорни за всякакви хакерски атаки, които могат да доведат до разкриване на данните.

Тази форум система използва cookies, за да записва информация на вашия компютър. Тези cookies не съдържат никаква информация за вас; използват се само за да подобрят функционалността на форумите. Мейл адреса ви се използва само за потвърждение на детайлите по регистрацията и паролата ви (и за изпращане на нови пароли, ако случайно забравите текущата си).

Избирайки Съгласен съм... вие приемате горепосочените условия


Правила във форума


- Официален език на форума е БЪЛГАРСКИЯ, като се използва КИРИЛИЦА.Във форум World официален език е Английския, като използвате латиница.
- Може да имате само един акаунт.При изпозлването на два или повече без основателна причина, рискувате вашите акаунти да бъдат баннати.
- Ограничавайте спама.Избягвайте постове от типа "яко" или " :) ".
- Научете се да използвате бутона Edit.Забранено е да се пускат 2 поста един след друг, освен ако от пускането на първия не са минали 24 или повече часа.
- Не пускайте теми, които вече съществуват.Правете малка проверка преди да пуснете темата си.
- Винаги се придържайте към темата на дискусия.
- Потребители, чийто аватар или сигнатура са с порнографско съдържание ще бъдат наказвани.
- Реклама на друг сайт без съгласието на админ е строго забранено и ще бъде наказвано.
- Нямате право да използвате каквато и да е информация или снимки от този форум, без съгласието на админ.Това се нарича кражба.
Благодарим ви, че уважавате и спазвате правилата ни.

______________________________________________________


Rules of the forum


- Forum language is Bulgarian, Cyrillic alphabet.In the "World" section the main language is English, Latin alphabet.
- You are limited to only one account.If you have not a valid reason to have more than one account with the same IP address you risk your accounts be banned.
- Limit the spam.Avoid posts like "lol" or " :) ".
- Learn how to use the Edit button.Don't double posting before 24hr passed between your posts.
- Avoit to create topics that already exist.Make a little research before post.
- Always stick to the topic of discussion.
- Members, which avatar or signature has pornographic content will be punish.
- Advertising of any kind is not allowed without Administrator's permission.
- You cannot use any of the information or images in this forum without permission of an admin.Don't use people's works as your own, it's called steal.
We thank you for your understanding and for respecting these rules.